(BIOL CH 251)

Seminars are held every Friday during the academic year.


October 6

Kostas Chronis

(Plath Lab)


October 13

Amy Pandya-Jones

(Plath Lab)


October 20

Samantha Edwards

(Tracy Johnson Lab)


October 27

Jessica Davis

(Kosuri Lab)


November 3

Guest Speaker

November 10

Veterans Day Holiday


November 17

Anya Afasizheva

(Plath Lab)


November 24

Thanksgiving Holiday


December 1

Tsotne Chitiashvili

(Plath Lab)